Thông tin liên hệ:

Cừa hàng: 10A/1 – khu vực 3 – phường An Khánh – Ninh Kiều – TP Cần Thơ

Email: nuochoantshop247@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NuocHoaCharme.ChinhHangGiaRe.NTShop

 

Người quản lý: Nguyễn Tuấn Thọ

Số điện thoại: 033 369 4380

Email: Nguyentuantho090999@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenTuanTho.NT/