Chính sách vận chuyển

  1. Miễn phí vận chuyển đổi với tất cả các đơn hàng trên hệ thống.
  2. Hàng sẽ được gửi sau khi đã xử lý đơn hàng.
  3. Hàng được đặt từ 18h tối trở đi, sẽ được xử lý và vận chuyển từ ngày hôm sau

Chính sách đổi trả

  1. Đổi trả những sản phẩm bị lỗi như lỗi nắp, lỗi vòi xịt, lỗi thiết kế,…
  2. Đổi trả những sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển (có làm chứng của Shipper)
  3. Miễn đổi trả với những sản phẩm không bị hư hại với 2 chính sách nói ở trên
  4. Khi nhận hàng vui lòng kiểm tra hàng có sự chứng kiến của Shipper, nếu không Shop sẽ không nhận trách nhiệm đổi trả nếu như sản phẩm hư hại mà không có bằng chứng cụ thể.